בעזרת TimeLord ניתן לאפשר ללקוחות לפנות אליכם ישירות דרך אתר האינטרנט שלכם ולבקש לעשות שימוש במתקנים בתאריך מסויים. על בסיס חוקי הזמינות שאתם תקבעו, משך השכרה מינימלי ומכסימלי ועוד, יוכלו הלקוחות למצוא לעצמם את המועד המתאים ואתם תקבלו ישירות למערכת ולמייל את בקשת השימוש, ובכך לאפשר נגישות גדולה יותר, להגדיל את הכנסותיכם ולאפשר לכם מעקב אחרי כל בקשות השימוש. לפניכם ממשק ההזמנה שניתן לשלב באתר. במסגרת סביבת ההדגמה אנו מאפשרים הזמנת אולמות כדורסל ואולמות מופעים.
משך ההשכרה המותר לאולם כדורסל נע בין 01:30 ל-02:30 ואפשרי רק בימי חול החל מהשעה 16:00.
אולמות מופעים ניתנים להשכרה בין חצי שעה ל-8 שעות. ההשכרה אפשרית רק בימים א,ב,ג ו-ה’ בין השעות 00:00-14:30, בימים א,ב, ו-ד בין השעות 17:00-23:30 ובמוצש בין השעות 19:00-23:30.הינכם מוזמנים לחפש חלונות זמן חופשיים להשכרה ולראות כיצד המערכת חוסכת מזמנכם בעצם העברת יכולת חיפוש חלון הזמן המתאים והזנת הפרטים הראשונית ללקוח.