TimeLord הינה מערכת מדף מובילה בתחום ניהול ותזמון פעילויות ומשאבים בארגון לצרכי ניהול שוטף ויעיל. באמצעות ממשק משתמש ידידותי, התמקדות בתהליך על כל מאפייניו,ויכולת התאמה אישית לארגון, מאפשר המוצר לייעל את התהליכים הכרוכים בתפעול וניהול מתחמים אלה. 

לא רק יומן

מחזור החיים של כל פעילות נמשך על פני שבועות ולעיתים רבות אף חודשים. הוא מתחיל בשלב היזום, ממשיך לשלבי תכנון מפורט, הביצוע ולבסוף כלל הנתונים שנאספים משמשים להסקת מסקנות ושיפור ההתנהלות העסקית. במהלך תקופה זו נאספים פרטי מידע רבים הכוללים גם מידע פיננסי, הצעות מחיר, איסוף ומימוש דרישות טכניות. TimeLord פותחה במיוחד על מנת לספק פלטפורמה אחידה לניהול כל המידע ושיתופו בין בעלי התפקידים השונים.

ניהול משאבים

כל פעילות מבוצעת בסיוע משאבים כלשהם, בין אם מדובר באולם, חדר חוגים, מגרש ספורט, מנהל טכני, ציוד מיוחד ועוד. השימוש במשאבים לקיום הפעילויות השונות מחייב בדיקות אודות זמינות המשאבים.מערכת TimeLord מאפשרת הגדרת דרישות ושיוך משאבים לפעילויות ומספקת מנוע בקרה המונע שימוש כפול במשאבים ובקרה אל מול חוקים נוספים כגון חגים, חופשות ועוד.

TimeLord Resource Management
pricing

תמחיר

כל ארגון עסקי מבוסס על מאזני רווח והפסד וחישובי עלויות והכנסות.
TimeLord
 מאפשרת תיעוד העלויות וההכנסות מאירועים ומספקת תמונת מבט כלכלית על הפעילות, תיעוד חיובים והפקת מסמכים על בסיס הנתונים שנאספו.

ניהול מסמכים

לאורך מחזור חיי הפעילות נוצרים ומתקבלים מסמכים רבים, הנדרשים להיות נגישים בקלות בעת הצורך. TimeLord מאפשרת באמצעות הגדרת תבניות מסמכים דינמיות לייצר את המסמכים השונים בלחיצת כפתור, תוך שהם כוללים מידע דינמי מנתוני האירוע עצמו ואף לצרף מסמכים נוספים למאגר המידע.

  • DocumentTemplate
  • generatedDoc
ReportOnScreen

דו”חות וסטטיסטיקות

ארגונים וחברות משפרים את ביצועיהם והתנהלותם באמצעות נתונים סיכומיים וסטטיסטיים.
ריכוז כלל הנתונים הקשורים לאירועים השונים במקום מרכזי מאפשר ל-TimeLord לספק מידע סיכומי בלחיצת כפתור ובחתכים שונים על בסיס הנתונים הפיננסיים, המשאבים בפעילויות והנתונים הנוספים שהוגדרו. כל הדו”חות ניתנים לייצוא בלחיצת כפתור לקבצים חיצוניים.

יכולות נוספות

תפעול מספר אתרים

TimeLord  מספקת מענה עבור ארגונים המפעילים אתרים שונים ודורשים הן תמונת מבט פרטנית עבור כל אתר והן תמונה כוללת עבור הדרג הניהולי וכל זאת באמצעות מנגנון ההרשאות וממשק המשתמש המתקדם.

אבטחת מידע

TimeLord נועדה לתת מענה ארגוני לניהול הפעילויות והאירועים בארגונים גדולים כקטנים. לשם כך, פותחה מערכת הרשאות מקיפה המאפשרת חלוקת הרשאות צפיה ועדכון נתונים בהתאם לצרכי התפקיד.

תיעוד מידע נוסף

TimeLord מאפשרת לכל לקוח להגדיר לעצמו את פריטי המידע הדרושים לו לטובת תיעוד ודיווח כגון דרישות טכניות, מספרי חשבוניות שנשלחו ללקוח, מספרי משתתפים ועוד.